Hi, How Can We Help You?
  • hotro@xttmvietmy.com
  • B12/D21 KĐT Mới Cầu Giấy, Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

GATT Là Gì? Mục tiêu, nguyên tắt, tầm quan trọng, lịch sử hình thành GATT

Hiệp định GATT, viết tắt của “General Agreement on Tariffs and Trade” (Hiệp định chung về thuế quan và thương mại), là một hiệp định quốc tế quan trọng trong lĩnh vực thương mại. Được thành lập vào năm 1947, GATT có mục tiêu chính là tạo ra một quy định chung và khung pháp lý cho thương mại quốc tế.

GATT đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm giới hạn thuế quan và các rào cản thương mại, tạo điều kiện công bằng và đồng đều cho các quốc gia tham gia trong việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Hiệp định này đặt nền tảng cho việc thực hiện các quy tắc và nguyên tắc quốc tế trong thương mại, như nguyên tắc không phân biệt đối xử, nguyên tắc quyền sở hữu trí tuệ, và nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại.

GATT đã trải qua nhiều vòng đàm phán và mở rộng quy mô tham gia trong suốt hơn 50 năm tồn tại. Năm 1995, GATT đã chuyển đổi thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với nhiệm vụ chính là quản lý và thúc đẩy quy tắc thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các quy tắc và nguyên tắc của GATT vẫn tiếp tục áp dụng trong hệ thống thương mại quốc tế ngày nay thông qua WTO.

Lịch sử thành lập GATT

GATT được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 1947 sau cuộc Hội nghị Cấp cao về Thương mại và Sản xuất tại Havre, Pháp. Đây là một cuộc hội nghị quốc tế quan trọng nhằm tạo ra một khung pháp lý chung và quy tắc thương mại quốc tế.

GATT ra đời nhằm khắc phục hậu quả của Thế chiến II và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Nó có mục tiêu chính là giảm giới hạn thuế quan và các rào cản thương mại, tạo điều kiện công bằng và đồng đều cho thương mại quốc tế.

Kể từ khi thành lập, GATT đã trải qua nhiều vòng đàm phán và mở rộng tham gia của các quốc gia thành viên. Các vòng đàm phán GATT đã diễn ra vào các thời điểm khác nhau và đã có những hiệp định thương mại mới được ký kết. Các cuộc đàm phán GATT đã giúp giảm mức thuế quan trên nhiều ngành hàng và tạo ra một môi trường thương mại quốc tế ổn định và đáng tin cậy.

Mục tiêu của Hiệp định GATT

Mục tiêu chính của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) là tạo ra một khung pháp lý và quy tắc chung để thúc đẩy thương mại quốc tế và giảm giới hạn thuế quan. Cụ thể, mục tiêu của GATT bao gồm:

Giảm giới hạn thuế quan: GATT nhằm đạt được việc giảm giới hạn thuế quan để tạo điều kiện công bằng và đồng đều cho thương mại quốc tế. Bằng cách giảm thuế quan, các quốc gia có thể mở cửa thị trường của mình cho hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia khác, tạo ra sự tăng trưởng thương mại và khuyến khích sự hợp tác kinh tế.

Loại bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan: GATT cũng hướng đến việc loại bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan như các quy định và quy tắc không công bằng, hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu, các biện pháp bảo hộ và chính sách phụ trợ. Điều này giúp tạo ra một môi trường thương mại công bằng và đảm bảo sự công khai và dễ dàng trong việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Hiệp định GATT bàn về việc giới hạn thuế quan cho hàng hóa và doanh nghiệp

(Hiệp định GATT bàn về việc giảm giới hạn thuế quan)

Khuyến khích hợp tác thương mại: GATT đề cao tinh thần hợp tác thương mại giữa các quốc gia thành viên. Nó khuyến khích việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương giữa các quốc gia để tạo ra một môi trường thương mại ổn định và dựa trên quy tắc.

Đảm bảo an ninh thực phẩm: GATT quan tâm đến vấn đề an ninh thực phẩm và hướng đến việc đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm ổn định và bền vững trên toàn cầu. Điều này bao gồm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trở ngại thương mại trong ngành nông nghiệp và đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong việc tiếp cận thị trường nông sản.

Tổng thể, mục tiêu của GATT là tạo ra một môi trường thương mại quốc tế công bằng, ổn định và dựa trên quy tắc để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và hợp tác thương mại giữa các quốc gia.

Nguyên tắc và quy định của GATT

GATT có một số nguyên tắc và quy định quan trọng để định hình quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Dưới đây là một số nguyên tắc và quy định cơ bản của GATT:

Nguyên tắc ưu đãi quốc gia không phân biệt: GATT yêu cầu các quốc gia thành viên xử lý hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia khác một cách không phân biệt và công bằng. Nguyên tắc này đảm bảo rằng các quốc gia không áp dụng các biện pháp phân biệt và ưu tiên đối với hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia thành viên khác.

Giảm giới hạn thuế quan: GATT khuyến khích các quốc gia thành viên giảm giới hạn thuế quan để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế. Các quốc gia được yêu cầu áp dụng thuế quan chỉ định không vượt quá mức nêu trong các danh sách tự nguyện (tariff schedules) của mình.

Nguyên tắc xử lý đối xứng: GATT đòi hỏi các quốc gia thành viên xử lý hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia khác một cách công bằng và đối xứng. Nếu một quốc gia áp dụng các biện pháp bảo hộ hay thuế quan đặc biệt đối với hàng hóa của một quốc gia khác, quốc gia đó cũng phải cho phép quốc gia đó áp dụng các biện pháp tương tự.

Không áp dụng các rào cản phi thuế quan: GATT cố gắng giảm các rào cản phi thuế quan như các quy định kỹ thuật, quy định về xuất nhập khẩu, quy định khác về hạn chế thương mại và các biện pháp bảo hộ phi thuế quan.

Thông đồng và tranh chấp: GATT cung cấp các cơ chế và quy tắc để giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên. Nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng các tranh chấp được giải quyết một cách công bằng và theo quy trình quy định.

Nguyên tắc hợp tác và đàm phán: GATT khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên và khuyến nghị việc đàm phán thương mại để đạt được các hiệp định thương mại có lợi cho tất cả các bên.

Các nguyên tắc và quy định của GATT đã được tiếp tục phát triển và mở rộng qua các vòng đàm phán và hiệp định thương mại quốc tế sau này, như WTO (World Trade Organization). Tuy nhiên, GATT vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ trong thương mại quốc tế.

Tầm quan trọng của Hiệp định GATT

GATT có tầm quan trọng lớn trong việc định hình quy tắc và quyền lợi trong thương mại quốc tế. Dưới đây là một số tầm quan trọng của GATT:

Thúc đẩy thương mại tự do: GATT đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm giới hạn và loại bỏ các rào cản thương mại, đặc biệt là thuế quan. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng và phát triển của thương mại quốc tế và thúc đẩy sự tự do thương mại.

Tạo ra một môi trường ổn định và dự đoán: GATT đã cung cấp một khung pháp lý và quy tắc thương mại để giới hạn sự đơn phương và đảm bảo tính ổn định trong môi trường thương mại quốc tế. Điều này đã giúp tăng cường lòng tin và khuyến khích các quốc gia tham gia thương lượng và đầu tư vào thương mại quốc tế.

Bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia thành viên: GATT đã tạo ra cơ chế để bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia thành viên. Các quy định về đối xử quốc gia không phân biệt và nguyên tắc xử lý đối xứng đã giúp đảm bảo rằng các quốc gia không bị phân biệt đối xử và có quyền được truy cập công bằng vào thị trường của nhau.

Giải quyết tranh chấp thương mại: GATT đã cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên. Qua các quy tắc và thủ tục, GATT đã giúp giải quyết tranh chấp một cách công bằng và theo quy trình quy định, đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện các quy định thương mại.

Định hình quy tắc thương mại quốc tế: GATT đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quy tắc và tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Các nguyên tắc và quy định của GATT đã được phát triển và mở rộng qua các vòng đàm phán và hiệp định thương mại quốc tế sau này, như WTO (World Trade Organization).

Tóm lại, GATT đã có tầm quan trọng lớn trong việc xác định quy tắc và quyền lợi trong thương mại quốc tế, tạo ra một môi trường ổn định và dự đoán, bảo vệ quyền và lợi ích của các quốc gia thành viên, giải quyết tranh chấp thương mại và định hình quy tắc thương mại quốc tế.

Xúc Tiến Thương Mại Việt Mỹ

Nếu doanh nghiệp của bạn chưa có kinh nghiệm về xúc tiến thương mại, liên hệ ngay XTTM Việt Mỹ để được tư vấn, hỗ trợ xuất nhập khẩu ngay.  Hoặc có thể Like Fanpage để được hưởng các ưu đãi sớm nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Xúc Tiến Thương Mại Việt Mỹ

Điện thoại: 036.84.81.365

Kết nối – Cùng đồng hành

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*