Doanh nghiệp của tôi đã lên sàn được 3 năm và có những thành tựu nhất định. Hoạt động kinh doanh trên Amazon ngày càng trở nên khó khăn hơn vì lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều. Tôi nghĩ đã đến lúc cần có bước đột phá cho doanh nghiệp của mình. XTTM Việt Mỹ đã hỗ trợ tôi tối ưu các hoạt động trên sàn, thúc đẩy doanh số của chúng tôi lên ít nhất là 2 lần. Đồng thời thương hiệu của chúng tôi đã có một văn phòng offline tại Mỹ, với số tiền bỏ ra để sử dụng dịch vụ tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.