Với sản phẩm đặc thù như giày da và đồ thuộc da của, chúng tôi có những yêu cầu riêng khi vận chuyển overseas. Cá nhân tôi đánh giá dịch vụ vận tải của XTTM Việt Mỹ đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của chúng tôi. Hàng hóa được vận chuyển đến Mỹ trong trạng thái hoàn hảo, nguyên vẹn, đối tác của chúng tôi rất hài lòng.